دانلود اپلیکیشن اندروید لری پدیا


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 621
موضوع‌ها: 303
اعضا: 200
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/45
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/22
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/15
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/11
تعداد موضوعات هر عضو: 1/52
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1/05
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: tfftr7
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 10%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: آلبوم بهیگ (با 40 ارسال , 8 موضوع)
برترین معرف‌ها: hongry lor-d (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
ظله: 5- تصنیف بلالکو (10 پاسخ)
آستاره: 5- آواز آستاره صو (10 پاسخ)
برافتو: 5- آواز شَوخین (7 پاسخ)
دنگ و فنگ: دُدر لچک ریالی (7 پاسخ)
ددر لچک ریالی: گل نازدارم (7 پاسخ)
مسعود بختیاری آلبوم ‫بهیگ: 1- ‫وار نو (7 پاسخ)
هی جار: دیمه (7 پاسخ)
بهیگ: 4- آواز کوگ خوش خون (7 پاسخ)
آستاره: 4- تصنیف همدرنگ (6 پاسخ)
مسعود بختیاری آلبوم ‫تاراز: 11- ‫تصنیف و آواز بی قرار (6 پاسخ)
برافتو: 1- چی چشمه (6 پاسخ)
آستاره: 6- تصنیف هیاری (6 پاسخ)
بهیگ: 7- بهیگ (6 پاسخ)
مسعود بختیاری آلبوم ‫تاراز: 8- ‫آواز یار یار (5 پاسخ)
ددر لچک ریالی: ددر لچک ریالی (5 پاسخ)
آلبوم شلیل رضا صالحی (42,329 بازدید)
شعر قرش بده لیلی (36,203 بازدید)
آستاره: 6- تصنیف هیاری (27,600 بازدید)
ترانه (27,180 بازدید)
سایر آثار ‫مسعود بختیاری: ‫مو لر بلیط خوروم (25,306 بازدید)
چرا برگردان فارسی (23,278 بازدید)
دعوت به همکاری (21,257 بازدید)
رحیم عدنانی آلبوم ‫کنار: 10- ‫زمونه (18,673 بازدید)
ویر: ابوالقاسم خان (18,571 بازدید)
درباره آلبوم تش دل (16,676 بازدید)
علی حافظی: آواز غریو ولات (16,273 بازدید)
مسعود بختیاری آلبوم ‫هی جار: 3- ‫مینا بنوش (15,341 بازدید)
کوروش اسدپور آلبوم ‫تش دل: 11- ‫تصنیف تی به ره (14,971 بازدید)
پویان مختاری: ‫دا (مادر) (14,657 بازدید)
درباره آلبوم کنار (14,511 بازدید)